Logistics

Trang chủ  /  Logistics

Sản phẩm và dịch vụ liên quan đến kho bãi, hậu cần

Thể loại

 • Dịch vụ bốc xếp

  Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;
 • Dịch vụ kho bãi

  Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;
 • Dịch vụ đại lý vận tải

  Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;
 • Dịch vụ bổ trợ khác

  Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.
Xin lỗi, nhưng tìm kiếm không tìm thấy