Tachi Coffee

Cafe Tachi, Tachi Coffe cà phê ngon và đặc biệt

Gửi Tin nhắn của bạn

Thể loại


Vị trí:
Thành Phố Hạ Long / Phường Bạch Đằng
Địa chỉ:
đường 25 tháng 4, TP Hạ Long, Sau trà sữa Tocotoco Hạ Long
GPS:
107.080632, 20.952502
Điện thoại:
Hiển thị số điện thoại
Hiển thị Địa chỉ Email
Trang mạng:
https://www.facebook.com/TACHI-Coffee-355526905062954/