Ra mắt website Quangninhpr.com dành cho cộng đồng và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Trang chủ  /  Tất cả tin tức  /  Ra mắt website Quangninhpr.com dành cho cộng đồng và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
news intro

Ra mắt website Quangninhpr.com hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, đơn vị, các nguồn lực trong xã hội và cộng đồng là nơi chia sẻ và kết nối cá nhân, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Giải pháp của Quangninhpr.com nhằm cung cấp đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các đơn vị công cụ hỗ trợ công việc, tra cứu, tìm kiếm hữu ích & là môi trường chia sẻ giá trị đồng thời kết nối giao thương giữa các cá nhân, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp.

Mục tiêu của Quangninhpr.com là:

  • Sử dụng công nghệ để tổ chức lại dữ liệu các nguồn lực(cá nhân, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp )
  • Cập nhật nhanh chóng, chính xác & kịp thời
  • Kết nối cộng đồng các nguồn lực

    • Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác thông tin
    • Tìm kiếm cơ hội giao thương và cung cấp dịch vụ

Cám ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Quangninhpr.com, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng & đưa thêm những tính năng tiện ích để phục vụ tới quý vị.